Nowy turniej wkrótce, poinformujemy tydzień przed startem.
1
Opublikuj quiz (typ: ) o tematyce
2
Unikatowe osiągnięcie otrzyma każdy kto:
- doda quiz do Turnieju oraz oceni min. 5 quizów
- nie doda quizu, ale oceni min. 15 quizów.
3
Podczas tworzenia quizu zaznacz zgłoszenie do Turnieju. Pole widoczne jest nad hashtagami.
4
Do Turneju możesz zgłosić tylko 1 quiz. Warto sie postarać.
5
Limit quizów w turnieju to 100. Quizy można zgłaszać do *Data pojawi się po rozpoczeciu nowego Turnieju*, zgłoszenia mogą zostać zamknięte wcześniej jeśli limit zostanie zapełniony.
6
I etap głosowania rozpoczyna się po zamknięciu zgłoszeń - otrzymasz powiadomienie.
7
Nie wszystkie quizy znajdą się w etapie głosowania, mogą zostać usunięte te, które są SPAM-em lub są nie na temat. Osoba publikująca taki quiz traci możliwość wzięcia udziału w kolejnych edycjach Turnieju. Quiz może być również usnięty na etapie głosowania, gdyby się w nim znalazł.
8
I etap to ocenianie quizu od 1-10. Ocena jest możliwa po rozwiązaniu quizu. Quizy wyświetlają się bez widocznego autora. W typ etapie wyświetlają się jednocześnie 4 quizy. Każdy musi zebrać min. 100 głosów następnie wyświetlą się kolejne 4 quizy. I etap trwa do momentu, aż wszystkie quizy zostaną rozwiązane i ocenione przez 100 osób.
9
Do II etapu przechodzi 10 quizów z najlepszą średnią.
10
II etap to ocenianie 10 quizów, które uzyskały najlepszą średnią ze wszystkich dodanych quizów do Turnieju. Na tym etapie każdy quiz musi zebrać min. 300 głosów: Quizy wyświetlają się pojedynczo, jeden po drugim po otrzymaniu 300 ocen
11
Zwycięzcą zostaje quiz, który w Finale zdobył największą średnią.
12
Moderatorzy nie wybierają żadnego dodatkowego quizu i nie mają wpływu na wynik końcowy.
13
Zwycięzca oraz lista quizów ze zdobytą średnią widoczna jest na stronie Wyniki.
14
Zwycięskie 3 quizy, które uzyskają największą średnią zostaną zaplanowane na stronę główną.